ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Ѕвонко Стојковски

Град: Крива Паланка
Адреса: с.Петралица
Телефон:078 374 290
Област на производство: Земјоделство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
30 грло Крива Паланка 07 јули 2020