ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Категорија Град
Производ Количина Единица мерка Понудувач Локација Датум на објава
150 kg Ангел Димитриев Пробиштип 12 декември 2019
80 kg Ѓорѓи Божиновски Гази Баба 16 април 2020