ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Ѓорѓи Божиновски

Град: Гази Баба
Адреса: ул.36 бр.4 Трубарево
Телефон:075 252 572
Област на производство: Овоштарство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
80 kg Гази Баба 16 април 2020