ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: БАДЕМ

Понудувач: Ѓорѓи Божиновски
Локација: Гази Баба
Количина: 80 kg
Опис на понудата:

 Се продаваат бадеми, берба 2019 година - сретифициран органски производ.

тел 075 252 572