ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Стојчо Јованов

Град: Кратово
Адреса: с.Каврак
Телефон:070465927
Област на производство: Земјоделство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
10 t Кратово 17 март 2020