ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: Компир

Понудувач: Стојчо Јованов
Локација: Кратово
Количина: 10 t
Опис на понудата:

 Компирот е убав лланински од еколошко чисто подрачје од сортата agria.Цена по договор.