ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Влатко Мицевски

Град: Гази Баба
Адреса: с.Рженичани
Телефон:072 313 981
Област на производство: Земјоделство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
280 бала Гази Баба 07 октомври 2019