ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: Сено од луцерка

Понудувач: Влатко Мицевски
Локација: Гази Баба
Количина: 280 бала
Опис на понудата:

 Суво сено луцерка 3-ти откос,цена по договор.