ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: БАДЕМ

Понудувач: Ангел Димитриев
Локација: Пробиштип
Количина: 150 kg
Опис на понудата:

 Нудиме Органски бадем -јатка 150 килограми, сертифицирани  од „Балкан Биосерт“ Скопје.  Цена по договор