ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Ангел Димитриев

Град: Пробиштип
Адреса: с. Зарапинци Пробиштип
Телефон:070 556-428
Област на производство: Органско производство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
150 kg Пробиштип 12 декември 2019
1200 парче Пробиштип 12 декември 2019
300 парче Пробиштип 12 декември 2019