ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: ЈАБОЛКО Ајдаред

Понудувач: Тоде Лабоски
Локација: Струга
Количина: 20 t
Опис на понудата:

 Нудам јаболка ајдарет 20т, црвен делишес 5т, грени смит 6т.

Цена по договор