ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: ЈАБОЛКО Ајдаред

Понудувач: Крсте Малески
Локација: Струга
Количина: 15 t
Опис на понудата:

 Нудам јаболка-ајдарет 15т, златен делишес 10т, црвен делишес 8т, јонаголд 3т, грени смит 3т.

Исто така нудам и тикви (бела-конзумна) 5т.         Цена по договор