ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: ЈАБОЛКО Златен Делишес

Понудувач: Цвете Лабоски
Локација: Струга
Количина: 10 t
Опис на понудата:

 Нудам јаболко златен делишес 10т, Ајдаред 6т, Црвен делишес 2т.