ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: Сено од луцерка

Понудувач: Боге Шулески
Локација: Струга
Количина: парче
Опис на понудата:

 нудам бали луцека цена по договор.