ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Боге Шулески

Град: Струга
Адреса: Мислешево
Телефон:071686665
Област на производство: Земјоделство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
парче Струга 04 октомври 2019