ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: Сено од луцерка

Понудувач: Ристе
Локација: Битола
Количина: 1000 бала
Опис на понудата:

Се продава високо  квалитетна луцерка 1000 бали