ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: ВРАНЕЦ [N] (сите) Вински сорти

Понудувач: Јовче Беделовски
Локација: Битола
Количина: kg
Опис на понудата:

 Се продава винско грозје повеќе сорти, Вранец,Прокупец,Смедеревка и Хамбург, за повеќе информации тел Јовче Беделовски с.Крклино битоласко.