ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: АФУС АЛИ (сите) Трпезни сорти

Понудувач: Атанас Којчев
Локација: Неготино
Количина: t
Опис на понудата:

 Се продава винско грозје "АФУС АЛИ" во поголема количина, информации и нарачка на тел 075 776 825, Атанас Којчев село Долни Дисан Неготино !!!