ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: ВРАНЕЦ [N] (сите) Вински сорти

Понудувач: Атанас Којчев
Локација: Неготино
Количина: t
Опис на понудата:

 Се продава винско грозје АФУС АЛИ и ВРАНЕЦ во поголема количина, информации и нарачка на тел 075 776 825, Атанас Којчев село Долни Дисан Неготино !!!