ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: Живина Јарки

Понудувач: Борис Магловски
Локација: Битола
Количина: 50 парче
Опис на понудата:

 Се продаваат кокошки, јарки и пилиња во с.Кукуречани Битолско околу 50 парчиња мало големо, цена по договор.