ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Стевче Богојовски

Град: Битола
Адреса: Ул.Јанко Палигора 1/22
Телефон:070 622 023
Област на производство: Земјоделство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
15000 kg Битола 16 октомври 2023