ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: БЕЛО МЕКО СИРЕЊЕ Овчо

Понудувач: Задруга ЕКО-ОВЧЕПОЛКА
Локација: Крива Паланка
Количина: 5000 kg
Опис на понудата:

 Продавам традиционално овчо сирење од расата Овчеполка.

Задруга ЕКО-ОВЧЕПОЛКА

071/269-845