ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Методи Марковски

Град: Берово
Адреса: Неретва бр.9
Телефон:076-355-813
Област на производство: Земјоделство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
1000 kg Берово 01 октомври 2019