ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: ПЧЕНКА

Понудувач: Ристе Трајановски
Локација: Битола
Количина: 7 t
Опис на понудата:

 Се продава пченка 150 вреќи, цена 10 денари килограм.