ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: ЈАЧМЕН

Понудувач: Злате Масалковски
Локација: Битола
Количина: 2500 kg
Опис на понудата:

 Се продава јачмен 50 вреќи околу 2500 кг. во село Кукуречани Битолско Пелагонија