ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: ПЧЕНКА

Понудувач: Злате Масалковски
Локација: Битола
Количина: 15 t
Опис на понудата:

 Се продава пченка 15 тона увреќена, 250 до 300 веќи во село Кукуречани Битолско Пелагонија