ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: Сено од луцерка

Понудувач: Злате Масалковски
Локација: Битола
Количина: 1500 бала
Опис на понудата:

 Се продава високо квалитетна луцерка 1500 бали во село Кукуречани Битолско Пелагонија.